Cele Platformy ?


Cele Platformy

W wywiadzie dla „Dziennika” sekretarz Kancelarii Premiera Rafał Grupiński wylicza dotychczasowe sukcesy Platformy : oddanie większej władzy samorządom, likwidację powszechnego poboru do wojska, wycofywanie polskich żołnierzy z Iraku, przywrócenie należytego miejsca Polsce na arenie międzynarodowej. Grupiński zapewnia, że rozwiązany zostanie także problem służby zdrowia. Polityk ten dodaje, że Platforma chce wygrać kolejne wybory, tak, aby w następnej kadencji Sejmu móc kontynuować zmiany. Z własnym prezydentem – zaznacza Rafał Grupiński. Celem Platformy jest prezydentura i 8 lat rządów. Po tym oświadczeniu znamy już cele Platformy, ale nie znamy terminów ich realizacji. To znaczy znamy jeden termin, czyli 8 lat rządów, ale innych terminów nie znamy. Pierwszy cel – oddanie władzy samorządom, czyli w domyśle totalna wyprzedaż resztek, które pozostały po majątku narodowym. Oddawanie władzy samorządom to jest bardzo enigmatyczna i płynna deklaracja polityczna. Zawsze można powiedzieć, że się to realizuje, tylko jak to sprawdzić?
Drugi i „najważniejszy” cel to likwidacja poboru do wojska. To jest właśnie ten „cel” narzucony Platformie przez kierujących nią zdalnie globalistów. Armia zawodowa, to jest armia kontrolowana tylko przez rząd lub układ polityczno-wojskowy, ale to jest również armia nad którą kontrolę traci naród. To naród posyłając do armii własne dzieci najlepiej sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem tej armii do celów służących narodowi. Za armię zawodową płaci naród, ale praktycznie nie ma możliwości kontroli celów do jakich taką armię wykorzystują politycy. Jak się okazuje, znajdą się w Polsce pieniądze na armię zawodową, ale nie można ich znaleźć na publiczne szkolnictwo, na publiczną służbę zdrowia, na publiczne media. Te publiczne służby będą „prywatyzowane”, ale „abonament” w postaci podatku będzie płacony przez naród na zawodową armię. Nikt nie będzie się pytał obywateli o zgodę , co już się stało praktyką demokratycznych rządów w RP. Na zawodową armię każdy obywatel będzie musiał zapłacić wysokimi podatkami, ale na ratowanie własnego zdrowia będzie już musiał płacić sam z własnej kieszeni. Tak samo będzie ze szkolnictwem publicznym po zapowiadanych 8 latach władzy Platformy.
Czy o to walczyła Solidarność ?

Czy Platforma ma co coś wspólnego z tym spontanicznym zrywem narodowym, który ogłosił te słynne Postulaty, czy też wyrosła z ideałów bezideowego globalizmu ? Kolejny zapowiadany przez Rafała Grupińskiego „sukces” Platformy, to wycofywanie polskich żołnierzy z Iraku.
Tego punktu, jak na razie nie realizuje nikt, a jego realizacja odkładana jest taktycznie do dnia ogłoszenia wyborów prezydenckich w Stanach.
Kolejny ogłaszany sukces, to przywracanie należytego miejsca na arenie międzynarodowej. To miejsce RP, jakie jest, to każdy widzi. Polska jako członek Unii Europejskiej ma wyznaczone konkretne miejsce w strukturach unijnych i to miejsce określa Traktat Lizboński. Co prawda jest jeszcze pewna nadzieja w Irlandii, że ten traktat nie będzie ratyfikowany.
W zapowiedziach Rafała Grupińskiego nie ma również terminu zapowiadanego przed wyborami dobrobytu ? Jedynym celem jaki prawdopodobnie zostanie zrealizowany będzie 8 lat rządów Platformy, ponieważ czołowi politycy PiS dość niezręcznie poruszają się w roli polityków partii opozycyjnej. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie poznamy możliwego do zaakceptowania kandydata PiS na prezydenta RP w zbliżających się wyborach. Zapowiadane przez liberalną Platformę podwójne zwycięstwo wyborcze w najbliższych latach, to klęska formacji narodowych i patriotycznych Rzeczpospolitej.
Najciekawsze w tych zapowiedziach Platformy jest to, czego nie powiedziano. Znamy „cele” PO, ale nie znamy przyszłych losów koalicji Platformy z PSL, o czym się również nie mówi się w oficjalnych wystąpieniach. Powinniśmy czekać na deklarację PSL-u, aby dowiedzieć się jakie ta partia ma cele i czy one są zgodne z celami Platformy. Jednak PSL milczy jak pokerzysta, który już wie, że wstanie od stołu kompletnie spłukany. A może to jest wynik innej taktyki PSL, według zasady „pokorne ciele dwie matki ssie” ?


11 czerwiec 2008
www.wojciechborkowski.com
drukuj Wersja do druku