Platforma Owadów


„Platforma Owadów”

Naród bez własnych fabryk, bez własnych banków i bez własnych mediów to naród owadów. Na naszych oczach trwa rytualny mord popełniany na mediach publicznych. Rząd koalicyjny Platformy i PSL pastwi się nad polskimi mediami publicznymi, które doprowadzi do takiego stanu, do jakiego doprowadzono polskie stocznie. Na końcu tych „dożynek” rozłożą bezradnie ręce i rozpuszczą do domu pracowników tych mediów, proponując im poszukiwanie pracy w dziesiątkach małych rozgłośni wykupionych przez egzotyczne fundusze inwestycyjne.
W tym tygodniu Dziennik.pl, poinformował czytelników, że polskie stocznie kupił w imieniu inwestora fundusz UIT, działający przez jedną ze swoich firm- Stichting Particulier Fonds Greenrights. Pieniądze pożyczył Islamski Bank Kataru. Co prawda Unia jeszcze nie zaakceptowała planów inwestora, ale rząd wysłał już informacje do Brukseli – twierdzi Dziennik.pl.
Podobna informacja o polskich mediach publicznych dotrze do nas w przyszłości z samizdatów wydawanych na printerach komputerowych nowego pokolenia undergroundowych wydawców.
Nieudacznicy z koalicyjnego rządu nie radzą sobie z wieloma problemami. Ten sam Dziennik.pl, informuje nas , że „Minister Rostowski stracił miliard”. Cytuję : „Ministerstwo Finansów marnuje miliony złotych, a kolejnych milionów nie potrafi ściągnąć do państwowej kasy. Kontrolerzy NIK nakazali szefowi resortu Jackowi Rostowskiemu zrobić z tym porządek. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała wykonanie budżetu tego resortu za 2008 rok i wykazała, że Rostowski mógłby znaleźć co najmniej półtora miliarda złotych u siebie”- koniec cytatu.
Jak się okazuje to Platforma, tam gdzie nie potrzeba potrafi być „stanowcza”, realizując polecenia globalnego instruktura.
Gazeta Wyborcza w artykule pod tytułem „O to wasz nowy rektor. To rozkaz !”, informuje nas o proteście senatu Akademii Obrony Narodowej który jednogłośnie podjął uchwałę, która jest wejściem w ostry spór z Ministerstwem Obrony Narodowej . Senat uznał, że odwoływanie
i powoływanie rektora przez szefa MON jest niezgodne z prawem.
Senat AON uważa, że uczelnia jako instytucja autonomiczna sama powinna wybierać rektora. Rzeczniczka Akademii dr Anna Antczak przypomniała, że „sam minister Klich w ostanim czasie dwukrotnie zaznaczał, że jako uczelnia musimy sami wybierać władze. A zrobił coś odwrotnego”. Ale MON nie ustąpi.
Gdyby taką stanowczość Platforma wykazywała w walce o odzyskanie suwerenności i narodowej własności, ale w tym kierunku nie widać żadnych, nawet najmniejszych działań. Po dwudziestu latach od transformacji ustrojowej nastroje społeczne w Polsce gwałtownie się pogarszają. Kryzys polaryzuje opinie i zmusza do radykalnych uogólnień.
Czy tak to miało być ? – takie pytanie stawia sobie coraz więcej Polaków.


1 lipca 2009
www.wojciechborkowski.com


drukuj Wersja do druku