...przepowiednia na rok 2020 ?


Przepowiednia : Jaka będzie Polska w 2020 roku ?
W roku 2020 , Polska będzie krajem przykładnie skolonizowanym przez anonimowy kapitał , którego właścicielem /również anonimowym /, okaże się męczennik trzymany na zesłaniu / na Syberii / na rozkaz równiez anonimowego zarządzcy tych terenów . Dziewiędziesiąt dziewięć procent kapitału bankowego eksploatującego tereny landu , zwanego dawniej Polską , będzie należało do instytucji finansowych , ponadnarodowych, a jeden procent będzie zdeponowany w krypcie na Wawelu.
Obywatele ciągle zajęci poszukiwaniem kurortów w ciepłych krajach będą zadłużeni na 17 przyszłych pokoleń , ale limit zadłużenia zostanie konstytucyjnie przedłużony do 33 pokoleń.
W roku 2020 zostanie wreszcie przywrócone prawo do związków heteroseksualnych , które zabroniono kilka lat wcześniej. W klauzuli dopuszczajacej istnienia zwiazków heteroseksualnych wykluczono jednak prawo do naturalnego zapłodnienia.
W Irlandii , w roku 2020, powstanie trzecia edycja konkurencyjnego rządu emigracyjnego, którego premier potępi rząd emigracyjny zawiązany wcześniej na górze Św.Anny .
Mur graniczny oddzielający Mokotów od Warszawy zostanie w roku 2020 postawiony i zburzony na okoliczność występów grupy Pink Floyd.

www.wojciechborkowski.com

drukuj Wersja do druku