Odysowi XXI wieku


- Odyseuszowi XXI wieku - słowiańskiej sprzątaczce

Czy powrócisz do wolnej ojczyzny
czy do kraju pod okupantem
czy poczujesz się w Polsce jak w domu
czy zostaniesz wiecznym emigrantem
dziś uchodźcę zastaniesz u progu
i mu powiesz o swojej tułaczce
czas powrócić na stałe do domu
Odysowi- słowiańskiej sprzątaczce

czy się można zakłamać na wieki
i dać wodzić za nos mamonie
trzeba zrobić rachunek sumienia
bo nie wszystko jeszcze stracone
rząd cię wysłał by spłacić kredyty
by zakupić wojenne śmieci
czas powrócić słowiański Odysie
Polska czeka na swoje dzieci

po dziesięciu latach wyrzeczeń
pracy ciężkiej podobnej niewoli
polski Odys z rentą zagraniczną
odda haracz polskiemu rządowi
rząd nie znalazł pracy dla Odysa
rentę zmniejszą podwójne podatki
czy to kara za powrót do domu
dla Odysa - słowiańskiej sprzątaczkiwww.wojciechborkowski.com

drukuj Wersja do druku