Święta, święta, oby jak najszybciej Nowy Rok 2018


Święta , święta, oby jak najszybciej Nowy Rok 2018
Wydarzenia na świecie, poprzedzające Święta 2017 roku nie nastrajają do optymizmu. Nieoczekiwana decyzja prezydenta Trumpa przeniesienia ambasady Izraela do Jerozolimy wywołała nową falę protestów. Głosowanie nad rezolucją ONZ potępiającą przeniesienie ambasady zostało poparte przez wszystkie liczące się kraje, będące członkami tej organizacji. Polska wstrzymała się od głosu wraz z grupą państw trzeciego świata. Tuż przed świętami zaczyna pękać bańka spekulacyjna wirtualnego Bitcoina, który stracił w ciągu jednego dnia 37 procent swojej sztucznie zawyżonej wartości. W Polsce katastrofa Miga 29, który ścina kilkadziesiąt metrów lasu nie powodując pożaru. Informacje zamieszczane w mediach przez przedstawicieli MON są sprzeczne ze sobą w kolejnych dniach po katastrofie. Brexit staje się faktem już nieodwracalnym. Dobre wyniki ekonomiczne polskiej gospodarki wydają się lekko przesadzone. Unia Europejska grozi Polsce sankcjami ekonomicznymi za wprowadzenie oczekiwanych reform w polskich sądach. Kombinat miedziowy KGHM ma poważne kłopoty finansowe. W najbliższym czasie może się okazać, że ten ostatni klejnot polskiej gospodarki został narażony na ogromne straty w wyniku nieodpowiedzialnych zakupów inwestycyjnych w krajach odległych od Polski o tysiące mil. Wybitny felietonista i publicysta polityczny Stanisław Michalkiewicz ogłasza Alarm na swojej stronie internetowej, obawiajając się o przyszłość Polski, po aprobacie przez Senat Stanów Zjednoczonych aktu S.447, znanego jako Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Publicysta sugeruje, że w tajemnicy przed polskimi wyborcami, toczą się rozmowy i składane są obietnice rekompensaty finansowej, co miałoby fatalne skutki finansowe dla polskich obywateli.
Te i inne wydarzenia kładą się ponurym cieniem nad całym rokiem 2017, który jeszcze miesiąc temu wydawał się niezwykle udany dla Polski.
Miejmy nadzieję, że Święta rozwieją te mgły gromadzące się nad nami i wejdziemy w ten Nowy Rok 2018 pełni optymizmu i zaufania do polityków, którzy rządzą w naszym imieniu tym naszym światem, o czym często zapominają.


drukuj Wersja do druku