wieczór w towarzystwie przyjaciół


Marta Klus zaprasza
na wieczór poezji z udziałem Wojciecha K.Borkowskiego
21 maja 2004

W rozmowie ze mną , na pytanie o źródła jego zainteresowania się poezją , Wojciech Borkowski odpowiedział , że to emigracyjny stres przywołał tą poetycką muzę . Emigracja wyostrza wrażliwość intelektualną i zmysłową. To oddalenie się od ojczyzny uzmysławia nam „ co straciliśmy ” ?
A straciliśmy bezpośredni kontakt z polską Alma Mater.
Polska, dla emigranta urasta do wymiarów utraconego raju, który zamieszkują mityczni bohaterowie i ona staje się wyrzutem sumienia dla „syna marnotrawnego”, a takim ciężarem obarcza się poeta-emigrant.
Klęski Polski, tej utraconej na codzień ojczyzny, spadają na poetę – emigranta z podwójną siłą .
Wiadomości z Polski czyta się jak komunikaty z frontu.
Jej suksesy stają się zasługą innych, którzy tam pozostali.
Jej klęski przyjmowane są przez poetę, jako wynik jego „nieobecności nieusprawiedliwionej”.
Poeta emigracyjny patrzy na Polskę jakby przez szkło powiększające. Wszystko, co tam się dzieje jest przez niego wyolbrzymiane i ma wymiar uniwersalnego dramatu.
Takie są według Wojtka Borkowskiego, źródła emigracyjnej poezji.
Wojciech Borkowski wydał dwie książki w Związku Literatów Polskich, oddział w Krakowie.
Pierwsza, to zbiór wierszy i piosenek pisanych dla kabaretu „Bocian” w Chicago, która nosi znamienny tytuł „ Przebierańcy 1989 „ , oraz druga , pod tytułem „ Transformacja „ która ukazała się w obecnym roku i jest zbiorem felietonów, które były zamieszczane w „Dzienniku Związkowym” w Chicago.
Wojciech Borkowski prosił mnie, o podziękowanie redaktorowi Wojciechowi Białasiewiczowi z „Dziennika Związkowego” za życzliwą troskę i wydawanie tych cotygodniowych refleksji.
Dzisiaj będziecie mogli państwo wysłuchać kilku wierszy i kilku piosenek realizowanych przez znakomitych jego przyjaciół, artystów kabaretu „Bocian”. To właśnie ich interpretacja i wrażliwość jest prawdziwym źródłem satysfakcji dla każdego twórcy.

Marta Klus

/ wieczór poetycki organizowany przez Związek Polek w Ameryce – grupa 388 /
21 maja 2004