Marzenie dziecięce


Marzenia dziecięce /piosenka/


czego pragniesz ?
spokoju
gwarancji na dzień przyszły
i równych praw do życia
dla wszystkich
czego pragniesz ?
szacunku
i prawa do honoru
by stać się znów człowiekiem
z wyboru
czego pragniesz ?
wolności
dla mnie i też dla ciebie
by człowiek żył na ziemi
jak w niebie
czego pragniesz ?
miłości
tej czystej i naiwnej
oraz radości życia
bezwstydnejsłowa : Wojciech K.Borkowski
2003
www.wojciechborkowski.com