Pastorałka emigracyjna


Pastorałka emigracyjna - XXI wiek

Polska matka
własne dzieci dziś szuka po świecie
kto te dzieci znów odebrał
tej biednej kobiecie
co zmusiło biedne matki
by dzieci oddały
kto pozwolił by za dziećmi
te matki płakały
kto im rozbił ich rodziny
z jakiego powodu
dzieci muszą zbierać plony
z cudzego ogrodu
kto pozwolił sprzedać obcym
dzieci ojcowiznę
by musiały obcym panom
odrabiać pańszczyznę
czy to ojczym ich wygonił
do pracy najemnej
czy polityk bez rozumu
sprzedał ich podstępnie
dzieci polskie na ulicach
wielkich metropolii
bez swej matki i bez ojca
w globalnej niewoli

www.wojciechborkowski.com