Piosenka o tarczy chroniącej przed libertynizmem


Piosenka / o tarczy chroniącej nas przed libertynami /

Nam jest potrzebna silna tarcza
przed wasalnymi ciągotami
wyborca czekał na Godota
a my kolejny rozbiór mamy
Polak dziś robi za żandarma
wysłany poza jej granice
to rząd na wojnę wysłał biednych
a sam się chowa pod spódnicę

ref: Polakom dość obiecać cuda
choć cud bez wiary się nie uda


nam jest potrzebna silna tarcza
przed arogancją polityków
„etos” ulotnił się jak ozon
jak wzniosłe hasła męczenników
młodzież pracuje za granicą
media własnością są sąsiadów
pozostał podstęp globalistów
który z narodu ... zrobi dziadów

ref: Polakom dość obiecać cuda
choć cud bez wiary się nie uda

nam jest potrzebna silna tarcza
przed naiwnością już nabytą
Polska oddana libertynom
jest ich prowincją już zdobytą
dla Polski stara Europa
była daleką zołzą wredną
nagle ocknęła się z letargu
i dziś udaje bliską krewną

ref: Polakom dość obiecać cuda
choć cud bez wiary się nie uda

13 grudnia 2007
www.wojciechborkowski.com